PRAHA 3 PRAHA 9
CZ EN DE
≡ Menu

AMBULANTNÍ

REHABILITAČNÍ

ZAŘÍZENÍ

  • rehabilitační lékař
  • fyzioterapie
  • fyzikální medicína
  • masáže
Úvodní strana » Fyzioterapie - náš tým » Bc. Anežka Špačková

Bc. Anežka Špačková

Bakalářský titul z oboru fyzioterapie jsem získala v roce 2015 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nyní pokračuji v magisterském studiu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Moje předchozí pracovní místo fyzioterapeuta bylo v Léčebně-rehabilitačním středisku Chvaly.

Zaměřuji se zejména na dospělé pacienty, ale ráda pracuji také s dětmi. Zabývám se problematikou poruch pohybového aparátu na různých úrovních. Nejvíce zkušeností mám v oboru neurologie a v oblasti vertebrogenních algických poruch, zajímám se ale také o poúrazové a pooperační stavy. Ve své práci zohledňuji psychosomatickou problematiku a vždy upřednostňuji individuální přístup. Problém se snažím hledat a následně řešit v co nejširších souvislostech. V terapii používám techniky měkkých tkání a mobilizace, metody k odstranění svalových dysbalancí, kinesiotaping, metody na neurofyziologickém podkladě, často využívám poloh z vývojové kineziologie se zapojením prvků Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) dle profesora P. Koláře, dále se inspiruji terapií Jarmily Čápové a Rosity Brunkow. Často využívám stimulaci nervového a svalového systému pomocí stimulace plosky nohy, cvičení na labilních plochách a velký význam dávám korekci vadného držení těla se zapojením této korekce do běžných denních činností.