PRAHA 3 PRAHA 9
CZ EN DE
≡ Menu

AMBULANTNÍ

REHABILITAČNÍ

ZAŘÍZENÍ

  • rehabilitační lékař
  • fyzioterapie
  • fyzikální medicína
  • masáže

Mgr. Denis Bezemek

Má cesta fyzioterapeuta započala studiem na 1. lékařské fakultě, kde jsem také získal bakalářský titul. Nyní pokračuji na Fakultě tělesné výchovy a sportu magisterským programem.

Během studia jsem poznal velké množství fyzioterapeutických metod a technik, které jsem si měl možnost prakticky vyzkoušet a naučit se je používat. Mimo školní výuku jsem absolvoval i několik kurzů. Příkladem je kurz Posilování ve fyzioterapii, který propojuje fyzioterapeutickou péči a pohybovou zátěžovou terapii, dále pak psychosomatický kurz, který mi ukázal nové způsoby komunikace a řešení obtíží psychického původu nebo kurz Korekce správné techniky běhu, kterou se zabývám i ve své diplomové práci.

Při práci fyzioterapeuta je mým primárním cílem odhalit příčinu problému, která se povětšinou skrývá v pacientově každodenním životě. Následně se snažím kombinovat jednotlivé fyzioterapeutické techniky a společně s pacientem tak najít ideální terapii, která bude řešením jeho potíží a která jej bude hlavně bavit. Neboť je důležité, aby vše, co se pacient naučil na terapii, používal i v běžném denním životě a odstranil tak příčinu svých obtíží. K pacientům vždy přistupuji individuálně a provádím komplexní terapii.