PRAHA 3 PRAHA 9
CZ EN DE
≡ Menu

AMBULANTNÍ

REHABILITAČNÍ

ZAŘÍZENÍ

  • rehabilitační lékař
  • fyzioterapie
  • fyzikální medicína
  • masáže
Úvodní strana » Fyzioterapie - náš tým » Mgr. Johana Košťálová

Mgr. Johana Košťálová

Fungování lidského těla mě zajímalo již při studiu střední školy, proto má volba budoucího povolání směřovala k oboru fyzioterapie. Bakalářské studium jsem absolvovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Navazující magisterský titul jsem získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze.

Během studia jsem se seznámila s mnoha diagnostickými a terapeutickými postupy, které dále prohlubuji specializačními kurzy. V léčbě se zaměřuji na individuální přístup k pacientům a společně s nimi sestavuji plán terapie přímo na míru. V terapii používám kromě technik měkkých tkání, mobilizací i metody na neurofyziologickém podkladě. Důraz kladu zejména na vědomou korekci vadného držení těla, edukaci správně prováděné autoterapie a ergonomii práce. Inspiraci a poznatky ke své práci hledám i v jiných oborech jako je například psychologie. Uvažuji tak i nad možnou somatizací psychických problémů. Tyto úvahy doplňují můj komplexní pohled na pacientovy obtíže.