PRAHA 3 PRAHA 9
CZ EN DE
≡ Menu

AMBULANTNÍ

REHABILITAČNÍ

ZAŘÍZENÍ

 • rehabilitační lékař
 • fyzioterapie
 • fyzikální medicína
 • masáže
Úvodní strana » Fyzioterapie - náš tým » Mgr. Petra Urbanová

Mgr. Petra Urbanová

Obor fyzioterapie mě zlákal částečně díky atletice, které jsem se intenzivně věnovala do svých 18ti let a částečně díky zájmu o studování anatomie lidského těla. VŠ studium jsem dokončila na 2. Lékařské fakultě v Motole v roce 2009 a i nadále v tomto oboru s radostí prohlubuji vědomosti a schopnosti, které mohou ještě více pomoci mým pacientům směrem k zlepšení jejich stavu.

Je pro mě důležité poznat pacienta a jeho potíže v širších souvislostech, protože důvod bolesti či omezené hybnosti může být úplně jinde než se zdá. Snažím se spolu s ním tento důvod odhalit a dále pracovat na jeho zmírnění či odstranění. Terapii beru jako formu spolupráce, bez aktivní účasti obou nemůže mít terapie dlouhodobý efekt.

Při terapii pracuji v souladu s principy vývojové kineziologie, v jednoduchosti často nastavuji pacienta do pozice či vedu do provedení pohybu v pozici, kterou zaujímají a provádějí zdravě se pohybově vyvíjející děti do 1 roku života. Snažím se vlastně pomoci přebudovat či zlepšit špatné základy, které se vytvářely již od narození, dále si tímto pomáhám při potřebě zapojit svaly oslabené z nejrůznějších důvodů.

Mám zkušenosti převážně s dospělými pacienty s bolestmi pohybového aparátu, poúrazovými stavy, neurologickými pacienty (stavy po míšní lézi, po CMP, po parézách periferních nervů).

Absolvovala jsem následující kurzy:

 • 2013 Vertebrogenní obtíže z pohledu konzervativního postupu, seminář prof. Pavla Koláře, Centrum pohybové medicíny, Pyšelská 4, Praha 4
 • 2013 Funkční diagnostika pohybového aparátu, seminář prof. Pavla Koláře, Centrum pohybové medicíny, Pyšelská 4, Praha 4
 • 2013 Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Mgr. Petr Bitnar, seminář pro pracoviště Poliklinika Palackého
 • 2013 Rehabilitační léčba některých druhů ženských sterilit metodou Ludmily Mojžíšové, Bc. Vlasta Bezvodová, Poliklinika Ukrajinská, Praha
 • 2013 Něžná náruč rodičů- kurz pro odborníky o správné manipulaci s dětmi s ohledem na jejich potřeby a psychomotorickou vyspělost - Eva Kiedroňová, Baby Klub Kenny Praha
 • 2012 Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy), Jarmila Čápová, Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov
 • 2011 Klappovo lezení – Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě, Jarmila Čápová, Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov
 • 2011 Metoda Roswithy Brunkow, PhDr. I. Palaščáková Špringrová Ph.D., Rehaspring, Čelákovice
 • 2010 Medical Taping Concept (Kurz C), Lucie Krestová, Děčín
 • 2010 Fyzioterapie u VAS, Dr. Švejcar, Instruct
 • 2010 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy, Mgr. Hanušová, Rhb klinika Malvazinky, Praha
 • 2009 Kurz Vojtovy reflexní lokomoce „A“ v rámci Mgr. studia, RL Corpus Olomouc
 • 2008 Využití aktivní segmentální centrace u posttraumatických stavů končetin, Dr. Švejcar, Instruct
 • 2006 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, FTVS UK