PRAHA 3 PRAHA 9
CZ EN ES
≡ Menu

AMBULANTNÍ

REHABILITAČNÍ

ZAŘÍZENÍ

  • rehabilitační lékař
  • fyzioterapie
  • fyzikální medicína
  • masáže

Bc. Hana Saparová

Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na 3. lékařské fakultě UK v Praze.
Pracuji s dospělými i dětskými pacienty. Ve své terapii využívám kombinaci různých terapeutických postupů, zejména měkké a mobilizační techniky dle prof. Lewita, reflexní lokomoci dle Vojty a prvky dalších terapeutických konceptů založených na vývojové kinesiologii (DNS, BPP dle Čápové)
V průběhu terapie se snažím najít primární příčinu obtíží, obtíže odstranit a také klienty naučit, co udělat pro to, aby se obtíže již dále nevracely.
Povolání fyzioterapeuta je velmi náročné, ale i velmi krásné a svoji práci mám moc ráda. Umožňuje mi totiž pomáhat ostatním.


Absolvované kurzy:


Metoda Václava Vojty -  RL Corpus Olomouc

Rehabilitační léčba někteřých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové


Kurs diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů dle Lewita -  Bc. Soňa Balcárková


Bazální programy a postprogramy ve fyzioterapii na neurofyziologickém podkladě - J.Čápová 


Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě - J. Čápová


Medical Taping Concept - L&L Centrum tejpování


Metoda McKenzie – část A - E.Nováková, McKenzie institut


Technika polohového uvolnění - MUDr. K.Pek


Cvičíme s pružnými tahy a míči


Cvičení dle Schrothové pro skoliozy