PRAHA 3 PRAHA 9
CZ EN DE
≡ Menu

AMBULANTNÍ

REHABILITAČNÍ

ZAŘÍZENÍ

  • rehabilitační lékař
  • fyzioterapie
  • fyzikální medicína
  • masáže

Bc. Hana Saparová

Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na 3. lékařské fakultě UK v Praze.
Pracuji s dospělými i dětskými pacienty. Ve své terapii využívám kombinaci různých terapeutických postupů, zejména měkké a mobilizační techniky dle prof. Lewita, reflexní lokomoci dle Vojty a prvky dalších terapeutických konceptů založených na vývojové kinesiologii (DNS, BPP dle Čápové)
V průběhu terapie se snažím najít primární příčinu obtíží, obtíže odstranit a také klienty naučit, co udělat pro to, aby se obtíže již dále nevracely.
Povolání fyzioterapeuta je velmi náročné, ale i velmi krásné a svoji práci mám moc ráda. Umožňuje mi totiž pomáhat ostatním.


Absolvované kurzy:


Metoda Václava Vojty (RL Corpus Olomouc)


Kurs diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů dle Lewita (Bc. Soňa Balcárková)


Bazální programy a postprogramy ve fyzioterapii na neurofyziologickém podkladě ( J.Čápová )


Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (J. Čápová)


Medical Taping Concept (L&L Centrum tejpování)


Metoda McKenzie – část A (E.Nováková, McKenzie institut)


Technika polohového uvolnění (MUDr. K.Pek)


Cvičíme s pružnými tahy a míči


Cvičení dle Schrothové pro skoliozy