Úvodní strana » Služby » Fyzikální medicína

Fyzikální medicína

Využíváme mnoho léčebných metod z oblasti fyzikální medicíny, vždy v závislosti na obtížích pacienta. Mezi nabízenou fyzikální medicínu patří TENS, ES, IF, EG a DD proudy. Dále lze využít magnetoterapii a pulsní ultrazvuk.

Magnetoterapie

Magnetoterapie je terapeutická metoda v rámci rehabilitace, která využívá magnetická pole k léčbě různých pohybových poruch a bolestivých stavů. Tato metoda vychází z předpokladu, že magnetická pole mohou ovlivňovat biologické procesy v těle, zejména v oblasti buněčného metabolismu a krevního oběhu.

V průběhu magnetoterapie jsou pacienti vystaveni magnetickým polím různých frekvencí a intenzit, a to buď přímo na postiženou oblast těla nebo prostřednictvím speciálních magnetických zařízení. Tato terapie má za cíl zlepšit prokrvení, redukovat záněty a urychlit regenerační procesy v postižených tkáních.

Magnetoterapie se často používá jako doplňková metoda v rehabilitaci pacientů s ortopedickými a revmatologickými problémy, ale také při léčbě pooperačních stavů, sportovních zranění nebo chronických bolestí.

 

Elektroléčba

Elektroterapie je terapeutická metoda v oblasti rehabilitace, která využívá elektrických proudů k léčbě různých pohybových poruch a bolestivých stavů. Tato metoda využívá různé formy elektrického proudu, jako jsou nízkofrekvenční, středofrekvenční, vysokofrekvenční, ačkoliv každá má specifické indikace a účinky.

Elektroterapie může být aplikována prostřednictvím elektrod umístěných na kůži pacienta, a to buď přímo na postiženou oblast těla nebo v blízkosti nervových zakončení. Existují různé typy elektroterapeutických modalit, včetně transkutánní elektrické nervové stimulace (TENS), interferenční terapie, elektrostimulace nebo diadynamických proudů.

Cílem elektroterapie je ovlivnit nervovou aktivitu, svalovou kontrakci, prokrvení a bolest. Například TENS může blokovat přenos bolestivých signálů do mozku, zatímco jiné formy elektroterapie mohou stimulovat svaly k posílení nebo usnadnit hojení tkání.

Elektroterapie se často využívá jako součást komplexního rehabilitačního programu pro pacienty s různými ortopedickými, neurologickými nebo revmatologickými problémy. Přesná aplikace elektroterapie závisí na individuálních potřebách pacienta a doporučeních odborného fyzioterapeuta.

 

Pulsní ultrazvuk

Pulsní ultrazvuk v rámci rehabilitace představuje terapeutickou metodu, která využívá vysokofrekvenční zvukové vlny s přerušovaným (pulsním) charakterem k ovlivňování biologických tkání. Tato terapie se aplikuje prostřednictvím speciálního ultrazvukového přístroje, který generuje pulsní ultrazvuk a umožňuje jeho precizní zaměření na postiženou oblast těla.
Cílem pulsní ultrazvukové terapie je stimulovat buněčnou aktivitu, podporovat prokrvení a zrychlit proces hojení. Kombinací tepelných a mechanických účinků na tkáně má pulsní ultrazvuk potenciál snižovat bolest, zmírňovat záněty a poskytovat terapeutický efekt při léčbě různých ortopedických a svalových poruch.

Pulsní ultrazvuk se často integruje do rehabilitačních programů pro pacienty s poraněními svalů, šlach, kloubů nebo po chirurgických zákrocích. Jeho aplikace je pečlivě kontrolována fyzioterapeutem, který přizpůsobuje parametry terapie podle individuálních potřeb pacienta s ohledem na konkrétní diagnózu a fázi rehabilitace.

Potřebujete pro svou léčbu využít fyzikální medicínu?

Objednejte se na naši nejbližší pobočku.

Pole označená * jsou povinná.